УВАГА! З 15 серпня 2020 року змінються банківські реквізити ТОВ«ПАН КРЕДИТ» за стандартом IBAN (при оформленні розрахункових документів та здійсненні платежів):
П|р №UA83 305299 00000 26504026200189 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ: 40518384
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Лізинг

 

Класифікація лізингових угод

Чіткої класифікації видів лізингових угод немає. Її і не може бути, оскільки за різними критеріями класифікації одна й та сама угода може бути «зарахована» до різних категорій, а самі такі категорії взаємно перетинаються та «накладаються» одна на одну. Формальними критеріями класифікації лізингових угод є суб'єктний склад, об'єкти, терміни та різні умови операцій, сегменти й характер ринку та ін. Зважаючи на викладене, наведемо таку умовну класифікацію лізингових угод.

За об'єктом лізингу та типом майна

  • лізинг обладнання, коли угоди укладаються з приводу засобів виробництва, що є технологічними виробами, — машин, механізмів та інших видів обладнання (для довідки: у країнах сучасної Європи на лізинг устаткування припадає 80—90 % сукупної вартості лізингових операцій);
  • лізинг рухомого майна, зокрема лізинг обладнання промислового призначення, технологічних ліній, транспортних засобів, контейнерів, будівельної техніки, автомобілів, сільськогосподарської, шляхобудівної техніки, оргтехніки, конторського обладнання та інших видів майна, що застосовується у виробничому циклі та може переміщуватися;
  • лізинг нерухомості — здавання в оренду будівель, споруд виробничого, торговельного або комунально-побутового призначення, гідротехнічних, гірничовидобувних, нафто- й газовидобувних об'єктів, транспортних споруд та іншого майна, що має жорстку прив'язку до територіального розташування;
  • лізинг «секондхенд» — майна, яке вже перебувало в експлуатації (передусім ідеться про лізинг машин і обладнання). Як правило, частина вартості такого майна вже була перенесена на виготовлені продукти. Можлива ситуація, коли об'єктом угоди є морально застаріле за час зберігання майно. В будь-якому випадку для фінансової оцінки використовується не первісна, а оцінна вартість;
  • великомасштабний лізинг — операція з оренди великих та коштовних об'єктів — заводів, бурових платформ, великих тран­спортних об'єктів (суден, літаків), інших майнових комплексів (подібною операцією може бути вже згаданий складний лізинг).

За тривалостю дії угоди

  • короткостроковий — до одного року (угода може тривати навіть лічені дні);
  • середньостроковий — від одного до трьох (п'яти) років (критерії оцінки та відповідні терміни можуть різнитися);
  • довгостроковий — більше трьох (п'яти) років.

 
український орнамент

Замовлення на отримання кредиту


captcha

×
Заявку на предоставление депозита

мес.


captcha

×

Заявка на получение кредита


captcha

×