Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Інформація для споживачів

 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів полягає у дотриманні товариством, при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг,  Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а саме:

 • принципи захисту прав споживачів, визначених ст. 3-1 ЗУ;
 • інформування споживачів згідно ст. 12 ЗУ.

 

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
а) Найменування : Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ»
Місцезнаходження: 03039, м. Київ. вул. Віктора Забіли, буд. 5, офіс 117
Контактний телефон: (044)229-84-69 (067) 410-77-17
Адреса електронної пошти: panсredit@ukr.net
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 03039, м. Київ, вул.Віктора Забіли, буд. 5, офіс 117
б) Особи, які надають посередницькі послуги –відсутні.
в) Відомості про державну реєстрацію ТОВ:
Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі : 30.05.2016
Дата запису: 30.05.2016
Номер запису: 10681020000042857681020000042857
Код ЄДРПОУ: 40518384
г) Інформацію щодо включення Товариства до державного реєстру фінансових установ:
Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 07.07.2016 №1602
Реєстраційний номер: 13103400
Серія та номер Свідоцтва ФК: №770
Дата видачі свідоцтва: 07.07.2016
ґ) Інформацію щодо наявності в товаристві, права на надання відповідної фінансової послуги:
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.04.2017р. № 1310 видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2017 р. № 2102 видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання послуг з фінансового лізингу.
Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
д) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності товариства у сфері фінансових послуг:
Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;  Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кім. 24.

 

2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання. Вартість, ціна/тариф, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» надає фінансові послуги згідно:  діючих безстрокових ліцензій; порядку та умовами їх надання вказані у положенні про фінансові послуги ТОВ «Пан Кредит».

А саме:

надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиметься  з:

1) процентів за користування кредитом нарахованих в порядку передбаченому договором;

2) розмір наданого кредиту вказаного у договорі.

У разі порушень умов договору позичальник на вимогу кредитної пілки сплачує неустойку, інфляційні нарахування згідно ст. 625 ЦКУ та проценти в порядку передбаченому договором.

ТОВ «Пан Кредит» не надає споживчих кредитів. Позичальник за кредитним договором, що укладаються з ТОВ «Пан Кредит» не є споживачем фінансових послуг у розумінні —   ст.1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону України «Про споживче кредитування»

надання послуг з факторингу.

Послуга надається юридичним особам та фізичним особам, які є суб'єктами підприємницької діяльності та на законних підставах володіють правами вимоги, що відступаються на користь Товариства.

Цінова/тарифна політика Товариства будується відповідно до фінансових показників потенційних Клієнтів і боржників, кон'юнктури ринку та залежить від об'єму і терміну фінансування.

3. Договір про надання фінансових послуг

 

1. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ.
1.1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
Права на відмову від договору про надання фінансових послуг не передбачене для такого виду кредиту законодавством та договором.
1.2. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):
Мінімальний строк дії договору не застосовується.
1.3. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
Позичальник має право достроково погашати кредит частинами, сплачувати проценти за фактичний строк користування кредитом, сплачувати проценти за користування кредитом авансовими внесками (за наступні платіжні періоди) без обмежень в тому числі авансовим одноразовим платежем сплатити проценти за користування кредитом за весь плановий термін дії договору, або достроково погасити кредит та сплатити проценти за фактичний строк користування кредитом одноразовим платежем. При цьому, якщо таке дострокове повернення кредиту відбулося до закінчення трьох місяців користування кредитом, Позичальник повинен сплатити нараховані проценти за три повні місяці користування кредитом у розмірі зазначеному в Додатку № 1 до Договору (графік розрахунку) (рядки 1, 2, 3).
1.4. Порядок внесення змін до договору;
Внесення змін та доповнень до договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного:
Будь-які пропозиції щодо, зміни істотних умов договору повинні здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступному порядку та строки:
1) Пропозиція про зміну істотних умов договору (повідомлення) надсилається іншій стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.
2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
3) Якщо сторона договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 2), пропозиція вважається не прийнятою.
4) Якщо сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням спілки, в письмовій формі, протягом трьох робочих днів з дня надання письмової відповіді.
5) Зміни до договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до договору, підписані сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
1.5. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника.
2. НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ.
2.1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
Клієнт не має право відмовитись від укладеного договору.
2.2. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):
Мінімальний строк дії договору не застосовується.
2.3. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:
Клієнт має право ініціювати розірвання та/або припинення договору у порядку та випадках передбачених чинним законодавством України та/або договором.
2.4. Порядок внесення змін до договору;
Зміни та/або доповнення до договору вносяться у порядку передбаченому чинним законодавством України та/або договором.

 

4. Механізм захисту прав споживачів та досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг.

4.1.  Скарги споживача фінансових послуг розглядаються товариством в позасудовому порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Віктора Забіли буд. 5 оф. 117. У разі звернення споживача із відповідною скаргою до товариства. Товариство розглядає таку скаргу та надає споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства.

Також, споживач фінансових послуг, може звернутися зі скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

1) Національного банку України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0800 505 240, електронна пошта: nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/.  Відповідно до рекомендацій та в порядку визначеному НБУ, звернення оформлюється належним чином  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

2) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Приймальня (044) 279 12 70 Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 Електронна пошта info@dpss.gov.ua. — ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 528-63-16; 528-92-42

3) Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8; Тел.:(044) 486-54-86; Факс:  (044) 486-40-27; e-mail:  info@kiev.dpss.gov.ua

4) Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, пн-чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45, зі стаціонарного та мобільного 1551

5) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрації,  місцезнаходження: 03039, просп. Голосіївський, 42, телефон 044- 281-66-62, електронна пошта  zg_golos@kmda.gov.ua;, веб-сайт https://golos.kyivcity.gov.ua/

 

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості.

Товариство тимчасово не здійснює діяльність із споживчого кредитування та не надає споживчий кредит.

Товариство тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за кредитними договорами та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості за кредитним договором:

1. Позичальник має право погасити прострочену заборгованість.

1.1. Готівкою через касу Кредитодавця за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Віктора Забіли буд. 5 оф. 117.

Прийом платежів здійснюється товариством в робочі дні згідно графіку роботи розміщеному на веб-сайті https://pankredit.com.ua/contacts/.

Розрахунки готівкою між товариством та позичальником протягом одного дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ (до 50 000 грн.).

1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця за наступними банківськими реквізитами:

 

Р/р у форматі IBAN:
UA66 300528 00000 26501000000039
в АТ  «ОТП БАНК»
МФО: 300528
ЄДРПОУ: 40518384
Отримувач: ТОВ «ПАН КРЕДИТ»

 

Р/р у форматі IBAN:
UA21 380634 00000 26507036994001
в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»
МФО: 380634
ЄДРПОУ: 40518384
Отримувач: ТОВ «ПАН КРЕДИТ»

 

В разі оплати через банк Позичальник зобов'язаний вказувати наступне призначення платежу: «Оплата згідно кредитного договору № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».

2. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту – сплатити нараховані проценти за користування кредитом та пеню за неналежне виконання зобов’язань виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення, а також відшкодувати Кредитодавцю понесені останнім будь-які витрати, пов’язані з поверненням заборгованості Позичальника.

2.1. У разі виникнення заборгованості за Договором така послідовність її погашення у разі надходження коштів недостатніх для повного погашення заборгованості:

1) у першу чергу – погашенню підлягає заборгованість з нарахованої пені та/або штрафів, нарахованих відповідно до умов Договору та понесені Кредитодавцем збитки та/або витрати пов’язані із стягненням заборгованості Позичальника за даним Договором;

2) у другу чергу – погашенню підлягає заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом, нарахованих відповідно до умов Договору;

3) у третю чергу – погашенню підлягає заборгованість за кредитом.

 
украинский орнамент

  Замовлення на отримання кредиту


  captcha

  ×
  Заявку на предоставление депозита


   мес.


   captcha

   ×

    Заявка на получение кредита


    captcha

    ×

     Заказ обратного звонка

     captcha


     ×

      Замовлення зворотного дзвінка

      captcha


      ×